RYTMIKA

Muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Na zajęciach rytmiki dzieci uczą się: nowych piosenek i wierszyków muzycznych, grać na prostych instrumentach, słuchać muzyki poważnej, Muzyka stymuluje prawidłowy rozwój emocjonalny, pobudza dziecięcą wyobraźnię. Zajęcia rytmiczne rozwijają muzykalność i wrażliwość muzyczną naszych pociech. Maluchy uczą się współdziałać w zespole, integrować z rówieśnikami. Przyswajając treść nowych piosenek rozwijają słownictwo, zapamiętując kolejność ruchów w zabawie lub tańcu uczą się myślenia i koncentracji uwagi. Zajęcia grupowe prowadzone przy muzyce kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka. Ćwiczenia rytmiczne wpływają na opanowanie nieśmiałości i zaburzeń w zachowaniu. Jest to doskonała forma pobudzania aktywności, wiary we własne siły. Pełni rolę relaksu i terapii. Muzyka daje dzieciom  radość, śmiech, ruch i zabawę.

Zajęcia RYTMIKI w naszym żłobku prowadzone są  dwa razy w tygodniu.

WTOREK,  CZWARTEK

 godz. 9.0O – 9.30 grupy starszaków

  godz.  9.30 -10.00 grupy średniaczków

   godz. 10.15 -10.45 grupa maluszków  


JĘZYK  ANGIELSKI W ŻŁOBKU

Naukę języka obcego można bez obaw zacząć już w żłobku. Może wydać się nieco absurdalne, gdy dziecko jeszcze nie mówi w swoim języku ale przebywanie w otoczeniu osób mówiących po polsku i angielsku to dobry start językowy, który przy przemyślanym podejściu nie zaszkodzi maluchowi.

Małe dziecko przede wszystkim poznaje znaczenie dźwięków, przypisuje obraz konkretnemu „brzmieniu”- wyrazowi. Nie chodzi tu o zdziałanie cudu, dzięki któremu nasz maluch pierwsze słowo wypowie w języku angielskim, byłoby to raczej nieco nienaturalne, jednak poprzez osłuchiwanie już w najmłodszych latach ułatwiona zostanie nauka języka w szkole. Dzieci, które mają kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat  zaczynają wplatać w wypowiedzi pojedyncze wyrazy, później próbują konstruować proste zdania.

Nauka języka przez zabawę, słuchanie piosenek, wierszyków, rymowanek, osłuchiwanie z językiem na zasadzie obcowania z osobą anglojęzyczną, nauka prostych zwrotów rozwija inteligencję językową dziecka.

Nasz żłobek umożliwia  rozwój językowy maluchów. Zachęcamy do wypraktykowania wczesnego oswajania dziecka z  językiem angielskim. Możecie w ten sposób sprawić, że maluch nie będzie miał w przyszłości problemów z nauką i polubi języki obce, co ułatwi mu zdecydowanie start w szkole.

Zajęcia w naszym żłobku prowadzone są dwa razy w tygodniu.

ŚRODA, PIĄTEK

 godz. 9.00-  9.30 grupy średniaczków

godz. 9.30- 10.00 grupy starszaków


  ZAJĘCIA TANECZNE

Taniec oraz zabawy ruchowe przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialności.  Poprzez taniec u dzieci rozwijają się ich indywidualne zdolności taneczne oraz muzyczne, a ponadto tego rodzaju spotkania zmuszają dziecko do koncentracji, uwagi, a także do podejmowania szybkiej orientacji oraz decyzji. Taniec wyrabia również u dzieci pozytywne cechy charakteru. Taniec jest jednym ze sposobów  przeżywania, przekazywania emocji formą fizycznego oraz duchowego odreagowania, a co najważniejsze dla dzieci zabawy.

Zajęcia taneczne w naszym żłobku prowadzone są raz w tygodniu.

WTOREK

  godz. 10.20-10.40 grupy starszaków

  godz.  10.40-11.00 grupy średniaczków


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zarówno niemowlęta jak i dzieci starsze potrzebują odpowiedniej troski, by prawidłowo się rozwijać. Mowa ludzka jest podstawowym sposobem komunikacji i to, w jaki sposób ukształtuje się we wczesnych latach, będzie miało wpływ na jakość życia w przyszłości.

Zadaniem logopedy jest  czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy oraz uchwycenie wszelkich nieprawidłowości, które mogą się pojawić i pomoc w ich przezwyciężeniu.

Zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi do konsultacji logopedycznych.

Zajęcia logopedyczne w naszym żłobku odbywają się indywidualnie oraz grupowo.

Zajęcia grupowe PONIEDZIAŁEK godz. 14.30-15.00

 

error: Content is protected !!